Your shopping cart is empty.

Ocenjivački tim Akreditacionog tela Srbije je izvršio nadzorno ocenjivanje EVROCERT-a prema zahtevima Standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Donet je Zaključak (broj 127/2022) o održavanju akreditacije EVROCERT-a za poslove ocenjivanja usaglašenosti u dodeljenom obimu akreditacije. 

U toku 2022. godine planiraju se aktivnosti na obnavljanju akreditacije.